درباره ما

کاربر گرامی، ماهان جاب یک سایت کاریابی بمنظور ثبت آگهی های تخصص افراد برای متقاضیان کار و همچنین کارفرمایان محترم می باشد.

این تارنما در سال 1395 با همکاری تعداد از اساتید دانشگاه و افراد ذی فن در صنعت و خدمات رسانی با هدف تسهیل ارتباط میان کارجویان، کارفرمایان و عموم مردم طراحی شده است. . . .