تعرفه ها

تعرفه ها

مخاطب          مدت زمان نمایش آگهی هزینه
کارجو 6 ماه 6000 تومان
کارفرما 1 ماه رایگان

 

* کارجوهای محترم می توانند برای هر مهارت انتخابی خود گزینه دریافت پیامک هوشمند فرصت های شغلی متناسب با مهارت خود را فعال نمایند که در این صورت مبلغ 5000 تومان به مبلغ پرداختی اضافه خواهد شد. این مبلغ تنها برای یک مهارت ثبت شده کارجو اخذ خواهد شد و برای تمام مهارت ها (به دلخواه کاربر) عمل خواهد کرد.