منشی و مسئول دفتر

نام سیده زهرا
نام خانوادگی کابلی
تحصیلات کارشناسی
رشته مهندسی کامپیوتر
تاریخ 1398/06/25
استان مازندران
شهرستان تنكابن
بخش خرم آباد
سابقه کار سال
موبایل 09393535926
تلفن 01154254588
شناسه آگهی 2077
توضیح کوتاه

سابقه کار و شرح تجربیات

دستمزد مورد درخواست

اشتراک گزاری این آگهی