استخدام 1 نفر حسابدار مالی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1397/11/21
استان مازندران
شهرستان بابل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 813
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

کد:4099 نیروی خانم رشته حسابداری با سابقه حسابداری 8 تا 16 سرویس دارد
دستمزد

قانون کار
اشتراک گزاری این آگهی