استخدام 5 نفر سایر موارد

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1396/03/28
استان كرمان
شهرستان كرمان
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 75
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

تحصيلات: همه گرايش هاي رشته آب
دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی