استخدام 1 نفر کارشناس تبلیغات

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1396/03/28
استان تهران
شهرستان تهران
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 5 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 73
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی