استخدام 1 نفر دندانپزشک

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1397/10/21
استان مازندران
شهرستان آمل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 691
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

نیازمند دستیار دندانپزشک با سابقه کار در مطب دندانپزشکی و با روابط عمومی بالا در امل
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی