استخدام 1 نفر پیک موتوری

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1396/03/25
استان تهران
شهرستان تهران
بخش آفتاب
سابقه کار مورد نیاز سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 56
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دارای گواهینامه رانندگی و یک نفر موتور سوار جهت توزیع محصولات غذایی در دستگاه های فروش اتوماتیک در سطح شهر تهران داشتن گوشی هوشمند الزامی است.
دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی