استخدام 3 نفر کارشناس بازرگانی و مدیر فروش شرکت

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1399/12/02
استان مازندران
شهرستان نوشهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 3 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1364
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی