استخدام 8 نفر سایر موارد شغلی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1399/02/26
استان فارس
شهرستان شیراز
بخش مرکزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1361
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

كارشناس و مدير فروش ؛ مشاوره تخصصي سرمايه گذاري
دستمزد

توافقي ( 3 تا 10 ميليون تومان )
اشتراک گزاری این آگهی