استخدام 1 نفر مهندسی پزشکی (تعمیرکار تجهیزات)

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1399/02/24
استان همدان
شهرستان همدان
بخش مرکزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1360
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

مسئول فنی تجهیزات پزشکی دارای پروانه مسئول فنی از اداره تجهیزات پزشکی تلفن09215422741 081-32642056
دستمزد

توافقی
اشتراک گزاری این آگهی