استخدام 2 نفر باغبان

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1399/02/13
استان مازندران
شهرستان نور
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1359
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی