استخدام 2 نفر مربی شنا و ورزش های آبی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1399/02/13
استان مازندران
شهرستان نور
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1357
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

نیازمند 2 نفر - خانم و آقا نجات غریق و مربی شنا
دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی