استخدام 10 نفر بازاریاب و ویزیتور

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/11/06
استان مازندران
شهرستان بابل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1351
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

نماینده رسمی بیمه پاسارگاد با کد اختصاصی
دستمزد

تلاش بیشتر دستمزد بیشر و نامحدود
اشتراک گزاری این آگهی