استخدام 1 نفر متصدی و مدیر امور اداری

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/09/30
استان آذربایجان غربی
شهرستان ارومیه
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 2 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1348
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

موسسه آمزشی در زمینه زبان سه سال ابقه موفق
دستمزد

1000000برای هرشیفت کاری
اشتراک گزاری این آگهی