استخدام 2 نفر آبدارچی و نظافت چی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/09/24
استان آذربایجان غربی
شهرستان ارومیه
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1347
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

نیاز به دو همکار خدماتی
دستمزد

1500
اشتراک گزاری این آگهی