استخدام 10 نفر هتلداری

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/09/16
استان هرمزگان
شهرستان بندرلنگه
بخش كیش
سابقه کار مورد نیاز 2 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1345
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

پذیرشگر ، مدیر پذیرش ، مدیر خانه داری ، مدیر غذا و نوشابه ، میزبان ، خانه دار
دستمزد

توافقی
اشتراک گزاری این آگهی