استخدام 2 نفر طراح و مونتاژکار مدارات الکترونیک

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/09/11
استان تهران
شهرستان تهران
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1340
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

به چند نفر مونتاژ کار خانم جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی (آشنا به لحیم کاری با هویه) به صورت تمام وقت نیازمندیم
دستمزد

اشتراک گزاری این آگهی