استخدام 1 نفر منشی و مسئول دفتر

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/09/05
استان تهران
شهرستان تهران
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1339
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

مرکز آموزشهای تخصصی شبکه راهین به یک کارشناس آموزش نیازمند است
دستمزد

وزارت کار
اشتراک گزاری این آگهی