استخدام 5 نفر بازاریاب و ویزیتور

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/07/28
استان مازندران
شهرستان بابل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1337
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دارا بودن کارت پایان خدمت دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم دارا بودن سابقه کاری مرتبط
دستمزد

پرداخت حقوق ثابت 1/500/000 تومان پرداخت پاداش فروش بصورت پلکانی
اشتراک گزاری این آگهی