استخدام 2 نفر حسابدار مالی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/07/18
استان تهران
شهرستان تهران
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 3 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1332
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

حسابدار آشنا و مسلط به تمامی موارد قانونی
دستمزد

توافق
اشتراک گزاری این آگهی