استخدام 20 نفر سایر موارد شغلی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/06/12
استان همدان
شهرستان همدان
بخش مرکزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1307
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

دستمزد

۲ تا ۵ میلیون
اشتراک گزاری این آگهی