استخدام 1 نفر برقکار ساختمان

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/05/21
استان مازندران
شهرستان ساری
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1292
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

برقکار ماهر یا نیمه ماهر دارای انظباط کاری
دستمزد

مطابق وزارت کار
اشتراک گزاری این آگهی