استخدام 1 نفر جوشکار CO2

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/05/07
استان مازندران
شهرستان آمل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1287
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

به چند جوشکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم
دستمزد

با حقوق خوب و بیمه
اشتراک گزاری این آگهی