استخدام 1 نفر منشی و مسئول دفتر

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/02/29
استان مازندران
شهرستان آمل
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1168
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

به یک منشی خانم با فن بیان و ارتباط اجتماعی قوی آشنا به کامپیوتر نیازمندیم
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی