استخدام 1 نفر پرستار کودک، بیمار و سالمند

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/02/29
استان مازندران
شهرستان نوشهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1166
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

پرستار فقط جهت آموزش و نگهداری کودک 5 ساله
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی