استخدام 3 نفر راننده و تاکسی سرویس درون شهری

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/02/29
استان مازندران
شهرستان قایم شهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1164
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

استخدام راننده با خودرو سواری
دستمزد

با در امد سه میلیون پانصد در ماه پرداخت تضمینی بصورت هفتگی
اشتراک گزاری این آگهی