استخدام 1 نفر گارسون و پیشخدمت رستوران

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/01/26
استان مازندران
شهرستان قایم شهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1101
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

ساعت کاری ( 8ساعت) و ( 12 ساعت) قائمشهر، با سابقه کاری ... برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی