استخدام 3 نفر راننده و تاکسی سرویس درون شهری

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/01/26
استان مازندران
شهرستان تنكابن
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1100
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

به تعدادی راننده مجرب و متعهد برای تاکسی تلفنی نیازمندیم ،همراه با جای پارک مناسب و مکان استراحت.
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی