استخدام 1 نفر حسابدار مالی

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1398/01/22
استان مازندران
شهرستان قایم شهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 1 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1094
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی