استخدام 3 نفر برنامه نویس وب (php, ASP, CSS, Java Script,...)

نام شرکت/شخص (مشاهده نام شرکت/شخص با ثبت نام و ورود به سایت)
تاریخ 1397/12/24
استان مازندران
شهرستان قایم شهر
بخش مركزی
سابقه کار مورد نیاز 0 سال
موبایل (مشاهده موبایل با ثبت نام و ورود به سایت)
تلفن (مشاهده تلفن با ثبت نام و ورود به سایت)
ایمیل (مشاهده ایمیل با ثبت نام و ورود به سایت)
شناسه آگهی 1013
سابقه کار و تجربیات مورد نیاز

قابلیتها : تسلط به MYSQL و PHP و MVC (مسلط به فریم ورک لاراول) تسلط به jQurey HTML5 CSS3 Javascript
دستمزد

قراردادی
اشتراک گزاری این آگهی